Нашим акціонерам

Нагадуємо вам, що у зв’язку із набуттям чинності п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутись до вибраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за свій рахунок або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розкриття інформації

Річна регульована інформація за 2022 рік

 

 

Річна регульована інформація за 2022 рік (з накладенням КЕП)

 

 

Річна регульована інформація за 2021 рік

 

 

Річна регульована інформація за 2021 рік (з накладенням КЕП)

 

 

Річна регульована інформація за 2020 рік

 

 

Річна регульована інформація за 2020 рік (з накладенням КЕП)

 

 

Річна регульована інформація за 2019 рік

 

 

Річна регульована інформація за 2019 рік (з накладенням КЕП)

 

 

Річна регульована інформація за 2018 рік

 

 

Річна регульована інформація за 2018 рік (з накладенням КЕП)

 

 

Повідомлення акціонерам про обрання нової депозитарної установи. 23.10.2023 року.

 

 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 13.07.2023 року

 

 

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 13.07.2023 року

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 18.07.2023 року

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 18.07.2023 року (з накладанням КЕП)

 

 

Відомості про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

Відомості про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (з накладанням КЕП)

 

 

Відомості про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення філій та відокремленого структурного підрозділу

 

 

Відомості про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення філій та відокремленого структурного підрозділу (з накладанням КЕП)

 

 

Інформація акціонерам про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (10.07.2023 року).

 

 

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 13.07.2023 року.

 

 

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах акціонерів 13.07.2023 року.

 

 

Повідомлення акціонерам про внесення змін до проекту порядку денного та порядок денний загальних зборів акціонерів 13.07.2023 року.

 

 

Інформація акціонерам про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату 10.06.2023 року

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства 13.07.2023 року

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства 13.07.2023 року (з накладенням КЕП)

 

 

Особ. інф-ція про зміну акц-ів, яким належать голос.акції, розмір пакета яких стає >, < або = порог. значенню ПА від 07.06.23р.

 

Особ. інф-ція про зміну акц-ів, яким належать голос.акції, розмір пакета яких стає >, < або = порог. значенню ПА від 07.06.23р. (з накладенням КЕП)

 

Інформація про результати голосування від 04.11.2022 року.

 

Інформація про результати голосування від 04.11.2022 року. (з накладанням КЕП)

 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися дистанційно 04.11.2022 року.

 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися дистанційно 04.11.2022 року. (з накладанням КЕП)

 

 

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових зборах, що відбулися 04.11.2022

 

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових зборах, що відбулися 04.11.2022 (з накладанням КЕП)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 09.11.2022 року.

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 09.11.2022 року. (з накладанням КЕП)

 

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, що скликаються на 04.11.2022 року.

 

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, що скликаються на 04.11.2022 року. (з накладанням КЕП)

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства 04.11.2022 року.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства 04.11.2022 року. (з накладанням КЕП) .

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 06.09.2022 року.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 06.09.2022 року. (з накладанням КЕП)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій від 16.02.2022 року.

 

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій від 16.02.2022 року (з накладенням КЕП).

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 13.09.2021 року.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 13.09.2021 року. (з накладанням КЕП)

 

 

 

 Відомості про зміну складу посадових осіб від 22.06.2021 року

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб від 22.06.2021 року (з накладанням КЕП)

 

 Інформація про результати голосування від 23.04.2021 року

 

Інформація про результати голосування від 23.04.2021 року (з накладанням КЕП)

 

 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021 року.

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021 року (з накладанням КЕП).

 

 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021 року.

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021 року (з накладанням КЕП).

 

 Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів 23.04.2021 року.

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів 23.04.2021 року . (з накладанням КЕП).

 

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.(з накладанням КЕП)

 

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.Повідомлення про проведення річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.(з накладанням КЕП)

 

Інформація про результати голосування від 23.06.2020 року

 

Інформація про результати голосування від 23.06.2020 року.(з накладанням КЕП)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.06.2020 року.

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.06.2020 року.(з накладанням КЕП)

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів 23.06.2020 року .

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 23.06.2020 року.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 23.06.2020 року. (з накладанням КЕП)

 

Інформація про те, що загальні збори 28.04.2020 року не відбулися.

 

Інформація про те, що загальні збори 28.04.2020 року не відбулися (з накладанням КЕП).

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів 28.04.2020 року .

 

Інформація про результати голосування від 16.04.2020 року.

 

Інформація про результати голосування від 16.04.2020 року. (з накладанням КЕП).

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 16.04.2020 року. (з накладанням КЕП).

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 16.04.2020 року.

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів 16.04.2020 року .

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 16.04.2020 року. (з накладанням КЕП).

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 16.04.2020 року.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 28.04.2020 року. (з накладанням КЕП).

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 28.04.2020 року.

 

Особ. інф. про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >,< або = порог знач пакета акції від 06.03.2020 року.(з накладанням КЕП).

 

Особ. інформація про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = пороговому значенню пакета акції від 06.03.2020 року.

 

Інформація про результати голосування від 11.06.2019 року.

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів 11.06.2019 року.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 11.06.2019 року.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 11.06.2019 року. (з накладанням КЕП)

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

 

 

  Кодекс корпоративного управління

 

 

Інформація про результати голосування від 23.04.2019 року.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.19 року.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.19 року.(з накладанням КЕП)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.19 року.

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.19 року. (з накладанням КЕП)

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів 23.04.2019 року.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 23.04.2019 року.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 23.04.2019 року (з накладанням КЕП)

 

Особ. інформація про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = пороговому значенню пакета акції від 21.03.19 року.

 

Особ. інф-ція про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = порог. значенню ПА від 21.03.19р. (з накладанням КЕП)

 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 26.12.2018 року.

 

Інформація про результати голосування від 09.11.2018 року. Особлива інформація щодо ліквідації (припинення) філій від 09.11.2018 року.

 

Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових зборів від 08.11.18 року.

 

Особ. інформація про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = пороговому значенню пакета акції від 08.10.18 року.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства 09.11.2018 року.

 

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій додаткової емісії від 23.07.2018 року.

 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 14.06.2018 року.

 

Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій від 23.04.2018 року.

 

Інформацїя про результати голосування від 18.04.2018 року.

 

Інформацїя про зміну типу АТ 30.04.2018 року.

 

Річний звіт за 2017 рік від 30.04.2018 року.

 

Особива інформацїя емітента від 18.04.2018 року.

 

Особива інформацїя емітента від 18.04.2018 року.

 

Особива інформацїя емітента від 18.04.2018 року.

 

Особива інформацїя емітента від 17.04.2018 року.

 

Інформація для акціонерів про кількість акцій від 17.04.2018 року.

 

Інформація для акціонерів про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів 18.04.2018 року

 

Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 27.03.2018 року

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 18.04.2018 року

 

Календарний план 2018 р. 31.01.2018

 

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10% і більше від 17.07.2017

 

Річний звіт за 2016 рік від 28.04.2017

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації 1 від 19.04.2017

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації 2 від 19.04.2017

 

Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів 13.03.2017 року

 

Повідомлення про позачергові збори 07.10.2016 року

 

 

Протокол позачергових зборів акціонерів від 28.04.2016 року

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.Повідомлення про збори 2016


 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (.xml)

 

 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 16.06.2015

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2

 

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10% і більше

 

Протокол позачергових зборів акціонерів від 09.09.2015 року