Затверджено Тимчасову Інструкцію з використання пасажирських причалів м. Києва та прилеглої акваторії.

За ініціативи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та за участі Державної служби морського та річкового транспорту України, Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», Київського річкового порту шляхом тривалих перемовин було створено та затверджено Тимчасову Інструкцію з використання пасажирських причалів м. Києва та прилеглої акваторії.

Тимчасова Інструкція розроблена з метою посилення безпеки судноплавства шляхом регулювання руху суден та запобігання аварійних випадків на акваторії пасажирських причалів м. Києва по правому березі від Київської гавані до Паркового мосту на період навігації у 2019 році.

Утверждена Временная Инструкция по использованию пассажирских причалов г. Киева и прилегающей акватории.

По инициативе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и при участии Государственной службы морского и речного транспорта Украины, Государственного предприятия «Администрация речных портов», Киевского речного порта путем длительных переговоров было создано и утверждено Временную Инструкцию по использованию пассажирских причалов г. Киева и прилегающей акватории.

Временная Инструкция разработана с целью повышения безопасности судоходства путем регулирования движения судов и предотвращения аварийных случаев на акватории пассажирских причалов г. Киева по правому берегу от Киевской гавани до Паркового моста на период навигации в 2019 году.