Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Регулярна інформація

 

 

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 07.05.2024 року)

 

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 07.05.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 07.05.2024 року)

 

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 07.05.2024 року)

 

Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів (у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 26.04.2024 року)

 

 

Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 26.04.2024 року)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 26.04.2024 року)

 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 26.04.2024 року)

 

Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів/учасників (у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 26.04.2024 року)

 

 

Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів/учасників (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 26.04.2024 року)

 


Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (у форматі *.xml, дата розміщення 20.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (у форматі *.pdf, дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 02.02.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 02.02.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (у форматі *.pdf, дата розміщення 02.02.2024 року)

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Інша інформація

Протокол лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.04.2024 року (у форматі *.pdf, дата розміщення 05.05.2024 року)

 

 

Протокол річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.04.2024 року (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису головуючого та секретаря, дата розміщення 05.05.2024 року)

 

 

Інформація акціонерам про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2024 року.

 

 

Повідомлення про зміни в проекті порядку денного та порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ", що скликані на 23.04.2024 року (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента)

 

Єдиний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства ПРАТ "КИЇВПОРТ", що скликані на 23.04.2024 року (у форматі *.pdf, дата розміщення 09.04.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична вимога (у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, за формою встановленою у додатку 66 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, дата розміщення 20.03.2024 року)

 

Публічна безвідклична вимога (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, за формою встановленою у додатку 66 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, дата розміщення 20.03.2024 року)


Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій товариства, що надійшла 20.03.2024 року (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 20.03.2024 року)

 

Інформація акціонерам у зв'язку з проведенням 23.04.2024 року річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ" (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 19.03.2024 року)

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ "КИЇВПОРТ" (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 19.03.2024 року)

 

 

Повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів ПРАТ "КИЇВПОРТ" (у форматі *.pdf та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 19.03.2024 року)

 

Повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів ПРАТ "КИЇВПОРТ" ( у форматі *.xml та накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента, дата розміщення 19.03.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (у форматі *.xml, дата розміщення 19.02.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 19.02.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (у форматі *.pdf, дата розміщення 15.02.2024 року)

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 15.02.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) (у форматі *.pdf, дата розміщення 15.02.2024 року)

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента ( дата розміщення 15.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Інформація про набуття контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» особами, що діють спільно (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Інформація про набуття контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» особами, що діють спільно з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно, стануть власником контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно, стануть власником контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)