Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Регулярна інформація

 

 

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (у форматі *.xml, дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (у форматі *.pdf, дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Повідомлення про виникнення та/або припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 20.02.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 02.02.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 02.02.2024 року)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (у форматі *.pdf, дата розміщення 02.02.2024 року)

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / значного контрольного пакета акцій / домінуючого контрольного пакета акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Інша інформація

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (у форматі *.xml, дата розміщення 19.02.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.xml, дата розміщення 19.02.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (у форматі *.pdf, дата розміщення 15.02.2024 року)

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) за формою додатку 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 15.02.2024 року)

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) (у форматі *.pdf, дата розміщення 15.02.2024 року)

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта) з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента ( дата розміщення 15.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 (у форматі *.xml, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій згідно Додатку 67 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608 з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Інформація про набуття контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» особами, що діють спільно (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Інформація про набуття контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» особами, що діють спільно з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно, стануть власником контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» (у форматі *.pdf, дата розміщення 01.02.2024 року)

 

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно, стануть власником контрольного пакета акцій ПРАТ «КИЇВПОРТ» з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента (дата розміщення 01.02.2024 року)